Tìm GTNN: `A=|2x – 1/3| – 7/4`

Tìm GTNN:
`A=|2x – 1/3| – 7/4`

2 bình luận về “Tìm GTNN: `A=|2x – 1/3| – 7/4`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = |2x – 1/3 | – 7/4
  Do |2x – 1/3| >= 0 AA x
  Nên A >= -7/4 AA x
  A_{min} khi và chỉ khi 2x – 1/3 = 0
  ⇒ x=1/6
  Vậy A_{min} = -7/4 tại x=1/6.

  Trả lời
 2. # Ly
  Xét A= |2x-1/3|- 7/4
  +) Ta có: |2x-1/3| ≥ 0 ⇔ |2x-1/3|- 7/4 ≥ -7/4
                  ⇒ A ≥ -7/4
               ⇒ A_(min)=-7/4
  +) Dấu “=” xảy ra khi: 2x-1/3=0
                                 ⇔ 2x= 1/3
                                 ⇔ x= 1/6
  Vậy A_(min)= -7/4 khi x= 1/6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới