Tìm hai số tự nhiên x và y thỏa mãn: 2x + 3y = 82

Tìm hai số tự nhiên x và y thỏa mãn: 2x + 3y = 82

1 bình luận về “Tìm hai số tự nhiên x và y thỏa mãn: 2x + 3y = 82”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới