tìm n biết 5n+19 chia hết cho 2n+1

tìm n biết 5n+19 chia hết cho 2n+1

2 bình luận về “tìm n biết 5n+19 chia hết cho 2n+1”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  5n + 19 2n + 1
  ⇒ 2 ( 5n + 19 ) 2n + 1
  ⇒ 10n + 38 2n + 1
  ⇒ 5 ( 2n + 1 ) + 33   2n + 1
  ⇒ 33 2n + 1
  ⇒ 2n + 1 ∈ $Ư_{33}$ = { 1 ; 3 ; 11 ; 33 }
  ⇒ 2n = { 0 ; 2 ; 10 ; 32 }
  ⇒ n = { 0 ; 1 ; 5 ; 16 }
  Vậy n = { 0 ; 1 ; 5 ; 16 }
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới