Tìm n thuộc Z , thoả mãn a) ( n + 6 ) chia hết (n – 1) b) ( 8 – 4n ) chia hết (2n+1) giúp mình với

Tìm n thuộc Z , thoả mãn
a) ( n + 6 ) chia hết (n – 1)
b) ( 8 – 4n ) chia hết (2n+1) giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới