Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9.

Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9.

2 bình luận về “Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo bài ra ta có:
  5/11<a/b<5/9
  <=> 45/99<a/b<55/99
  => a/b=46/99;47/99;48/99;50/99;51/99;52/99;53/99
  Vậy năm phân số cần tìm là:46/99;47/99;48/99;50/99;51/99;52/99;53/9
  Cách đổi: 5/11=(5xx9)/(11xx9)=45/99
                  5/9=(5xx11)/(9xx11)=55/99

  Trả lời
 2. 5/11 < a/b < 5/9
  Ta có: 5/11 = (5.9)/(11.9) = 45/99;
              5/9 = (5.11)/(9.11) = 55/99
  Mà a/b = 46/99; 47/99; 48/99; 49/99; 50/99; 51/99; 52/99; 53/99; 54/99
  => Chỉ được lấy 5 phân số theo đề bài. 
  Vậy 5 phân số có dạng a/b là: 46/99; 47/99; 48/99; 49/99; 50/99
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới