Tìm năm sinh của giáo sư Hoàng Tuỵ . Biết 19xy là năm sinh của ông ,năm sinh của ông là một số ko chia hết cho 2 , chia cho 5

Tìm năm sinh của giáo sư Hoàng Tuỵ . Biết 19xy là năm sinh của ông ,năm sinh của ông là một số ko chia hết cho 2 , chia cho 5 dư 2 , chia 9 dư 1. Em hãy tìm năm sinh của ông ?

1 bình luận về “Tìm năm sinh của giáo sư Hoàng Tuỵ . Biết 19xy là năm sinh của ông ,năm sinh của ông là một số ko chia hết cho 2 , chia cho 5”

 1. Vì $\overline{19xy}$ $\not\vdots$ 2 nhưng $\not\vdots$ 5 dư 2
  Nên y = 7
  => $\overline{19×7}$
  Chia cho 9 dư 1 nên (1+9+x+7) chia 9 dư 1
  Vậy x là 1,7,
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới