tìm X phân số 1/2 X – 2/5 = 1/5

tìm X phân số 1/2 X – 2/5 = 1/5Viết một bình luận

Câu hỏi mới