Tìm phân số ` a/b = 60/108 ` Biết: ƯCLN ` (a,b) = 15 ` BCNN ` ( a,b) = 180 `

Tìm phân số ` a/b = 60/108 `
Biết:
ƯCLN ` (a,b) = 15 `
BCNN ` ( a,b) = 180 `Viết một bình luận

Câu hỏi mới