Tìm số x biết x – 2 chia hết cho 5;x – 2 chia hết cho 14, x < 100

Tìm số x biết x – 2 chia hết cho 5;x – 2 chia hết cho 14, x < 100

2 bình luận về “Tìm số x biết x – 2 chia hết cho 5;x – 2 chia hết cho 14, x < 100”

 1. Ta có: {(x – 2 \vdots 5),(x – 2 \vdots 14):}
  => x – 2 \in BC(5,14)
  Ta có: 5 =5
           14 = 2.7
  => BCN N(5,14) = 5.2.7 = 70
  => BC(5,14) = B(70) = {0,70,140,……}
  => x -2 \in {0,70,140,……}
  => x \in {2,72,142,………}
  Mà x < 100
  => x = 72
  Vậy x = 72
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì x-2 chia hết cho 5, x-2 chia hết cho 14
  => x-2 ∈ BC(5,14)
  Ta có: 5=1.5
           14=7.2
  => BCNN(5,14)=2.7.5=70
  => x-2 ∈  B(70)
  Mà x < 100
  => x-2 = 70
        x    = 72
  Vậy x=72

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới