tìm số học sinh khối 6 của 1 trường biết rằng khi xếp vào hàng 10, hàng 12 đều vừa đủ và số hs vừa khoảng từ 200 đến 250

tìm số học sinh khối 6 của 1 trường biết rằng khi xếp vào hàng 10, hàng 12 đều vừa đủ và số hs vừa khoảng từ 200 đến 250

2 bình luận về “tìm số học sinh khối 6 của 1 trường biết rằng khi xếp vào hàng 10, hàng 12 đều vừa đủ và số hs vừa khoảng từ 200 đến 250”

 1. Gọi số học sinh khối 6 là x(bạn)
  đk x in ZZ (200≤x≤250)
  Théo bài ra ta có:
  x\vdots10;x\vdots12=>xinBC(10;12)
  10=2.5
  12=2^2.3
  =>BCNN(10;12)=2^2.3.5=60
  BC(10;12)={0;60;120;180;240;…}
  Mà 200≤x≤250=>x=240(tm)
  KL: Vậy số học sinh của khối 6 là 240 bạn
  #Pau

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   giải
  gọi số học sinh là x
  x$\vdots$10;x$\vdots$12
  nên x∈BC(10;12)
  10=2.5
  12=2².3
  BCNN(10;12)=2².3.5=60
  BC(10;12)=B(60)={0;60;120;180;240;300;…}
  Vì 200<x<250 nên x=240
  Vậy khối 6 có 240 người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới