Tìm số nguyên x: `(x-3)(x+3)=0`

Tìm số nguyên x:
`(x-3)(x+3)=0`

2 bình luận về “Tìm số nguyên x: `(x-3)(x+3)=0`”

 1. Giải đáp:
   x=3 hoặc x=-3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-3)(x+3)=0
  TH1: x-3=0
  => x=3
  TH2: x+3=0
  => x=-3
  Vậy x=3 hoặc x=-3
  $#<33$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-3)(x+3)=0
  <=>$\left[\begin{matrix} x-3=0\\ x+3=0\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=0+3\\ x=0-3\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=3\\ x=-3\end{matrix}\right.$
  Vậy x\in{3;-3}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới