Tìm số nguyên biết : 2×.7= 224 ×10=x (2×+1)³=125 (X-5)=(x-5)

Tìm số nguyên biết :
2×.7= 224
×10=x
(2×+1)³=125
(X-5)=(x-5)

2 bình luận về “Tìm số nguyên biết : 2×.7= 224 ×10=x (2×+1)³=125 (X-5)=(x-5)”

 1. 2x.7=224
  =>2x=224:7
  =>2x=32
  =>x=32:2
  =>x=16
  Vậy x=16
  _______________
  10x=x
  =>10x-x=0
  =>9x=0
  =>x=0
  Vậy x=0
  _______________
  (2x+1)^3=125
  =>(2x+1)^3=5^3
  =>2x+1=5
  =>2x=5-1
  =>2x=4
  =>x=2
  Vậy x=2
  x-5=x-5
  =>x-x=-5+5
  => Không tồn tại x
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)2x.7=224
  =>2x=32
  =>x=16
  2)10x=x
  =>10x-x=0
  =>9x=0
  =>x=0
  3)(2x+1)^3=125
  =>(2x+1)^3=5^3
  =>2x+1=5
  =>2x=4
  =>x=2
  4)x-5=x-5
  =>x-5-x+5=0
  =>0x=0
  =>x có vô số nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới