tìm số nguyên x biết: 9 – (x – 4) ³ = 36

tìm số nguyên x biết:
9 – (x – 4) ³ = 36

2 bình luận về “tìm số nguyên x biết: 9 – (x – 4) ³ = 36”

 1. $9$ – $( $x$ – 4 ) ^{3}$ = $36$
           $( $x$ – 4 ) ^{3}$ = $9$ – $36$
           $( $x$ – 4 ) ^{3}$ = $-27$
           $( $x$ – 4 ) ^{3}$ = $-3^{3}$
             $x$ – 4              = $-3$
             $x$                   = $-3$ + 4
             $x$                   = $1$
  Có gì không hiểu cứ hỏi nha bạn .
  Chúc bạn học tốt . 

  Trả lời
 2. 9 – ( x – 4 )^3 = 36
        ( x – 4 )^3 = 9 – 36
        ( x – 4 )^3 = -27
        ( x – 4 )^3 = -3^3
          x – 4       = -3
          x             = -3 + 4
          x             = 1
  Vậy x = 1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới