tìm số nguyên x biết rằng (-14)+x-7=-10 (-12)-x-(-19)=0 bài 4:bn nam 10 ngìn đồng bạn mua quyển sách giá 15 ngìn đồng . Hỏi

tìm số nguyên x biết rằng
(-14)+x-7=-10
(-12)-x-(-19)=0
bài 4:bn nam 10 ngìn đồng bạn mua quyển sách giá 15 ngìn đồng . Hỏi bn nam có bao nhiêu ngìn đồng

2 bình luận về “tìm số nguyên x biết rằng (-14)+x-7=-10 (-12)-x-(-19)=0 bài 4:bn nam 10 ngìn đồng bạn mua quyển sách giá 15 ngìn đồng . Hỏi”

 1. Bài 3
  (-14)+x-7=-10
  ⇒x-21=-10
  ⇒x=21-10
  ⇒x=11
  (-12)-x-(-19)=0
  ⇒-x-12+19=0
  ⇒-x+7=0
  ⇒-x=-7
  ⇒x=7
  Bài 4 
  Bạn nam có số nghìn đồng là: 10-15=-5 (nghìn đồng)

   

  Trả lời
 2. tìm số nguyên x biết rằng
  (-14)+x-7=-10
  x-7=-10+14
  x-7=4
  x=4+7
  x=11
  (-12)-x-(-19)=0
  (-12)-x+19=0
  (-12)-x=-19
  x=(-12)-(-19)
  x=7
  bài 4: bn nam 10 ngìn đồng bạn mua quyển sách giá 15 ngìn đồng . Hỏi bn nam có bao nhiêu ngìn đồng
  Bạn Nam còn số tiền là :
   10 000 – 15 000 = – 5 000 ( đồng )
   Vậy bạn Nam còn – 5 000 đồng hay Bạn Nam nợ 5000 đồng
  Đ/S : – 5 000 đồng 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới