Tìm số nguyên để (n – 1) chia hết cho (n + 4)

Tìm số nguyên để (n – 1) chia hết cho (n + 4)

2 bình luận về “Tìm số nguyên để (n – 1) chia hết cho (n + 4)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới