Tìm số nguyên n để ( 3n + 2 ) chia hết cho ( 2n – 1 ) Giúp với ạ

Tìm số nguyên n để ( 3n + 2 ) chia hết cho ( 2n – 1 )
Giúp với ạ

1 bình luận về “Tìm số nguyên n để ( 3n + 2 ) chia hết cho ( 2n – 1 ) Giúp với ạ”

  1.  
    Lời giải và giải thích chi tiết:Ta có:2(3n+2)=6n+4                                                                                              Mà 6n+4=3(2n-1)+7                                                                                                                                    Mà 3(2n-1) chia hết cho 2n-1=>7 chia hết cho n-1=>n-1 thuộc {1;7;-1;-7}=>n=2;8;0;-8(loại o do n là số nguyên)Vậy n=2;8;-8
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới