tìm số nguyên x sao cho 3.x+2 chia hết cho x-1 ( GIẢI CHI TIẾT Ạ)

tìm số nguyên x sao cho 3.x+2 chia hết cho x-1 ( GIẢI CHI TIẾT Ạ)

2 bình luận về “tìm số nguyên x sao cho 3.x+2 chia hết cho x-1 ( GIẢI CHI TIẾT Ạ)”

 1. Giải đáp:
  Ta có:
  a $\vdots$ x
  ⇒ n . a $\vdots$ x
  a $\vdots$ x
  b $\vdots$ x
  ⇒n.a-m.b $\vdots$ x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  3x+2 $\vdots$ x-1  @1
  Mà ta có:
  x-1 $\vdots$ x-1
  ⇒3(x-1) $\vdots$ x-1
  ⇒ 3x-3 $\vdots$ x-1 @2
  Từ @1 và @2, ta có:
  (3x+2)-3(x-1)  $\vdots$ x-1
  ⇔3x+2-3x+3 $\vdots$ x-1
  ⇔5 $\vdots$ x-1
  ⇔ x-1 ∈ Ư(5)={1;-1;5;-5}
  ⇔ x ∈ S={2;0;6-4}

  Trả lời
 2. BG
  Ta có : 3x+2 \vdots x-1
              x-1 \vdots x-1
  ⇒ 3x+2 \vdots x-1
      3(x-1) \vdots x-1
  ⇒ 3n+2 \vdots x-1
      3x-3 \vdots x-1
  ⇒ (3n+2)-(3n-3) \vdots x-1
  ⇒ 5 \vdots x-1
  ⇒ x-1∈Ư(5)
  Ư(5)={-5;-1;1;5}
  ⇒ x-1∈{-5;-1;1;5}
  ⇒ x∈{-4;0;2;6}
  vậy x∈{-4;0;2;6}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới