tìm số nguyên x , y biết ( 3n-1) chia hết cho (n-2) giải thích cách làm chi tiết

tìm số nguyên x , y biết
( 3n-1) chia hết cho (n-2)
giải thích cách làm chi tiếtViết một bình luận

Câu hỏi mới