TÌM SỐ NHUYÊN X VÀ Y: X/Y=21/28

TÌM SỐ NHUYÊN X VÀ Y: X/Y=21/28

2 bình luận về “TÌM SỐ NHUYÊN X VÀ Y: X/Y=21/28”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới