tìm số phần tử của tập hợp A=(x thuộc Z, -15 < x < hoặc =1)

tìm số phần tử của tập hợp A=(x thuộc Z, -15 < x < hoặc =1)

2 bình luận về “tìm số phần tử của tập hợp A=(x thuộc Z, -15 < x < hoặc =1)”

  1. tìm số phần tử của tập hợp A=(x thuộc Z, -15 < x < hoặc =1)
    X $\in${ -14 , -13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1 , 0, 1}
    Vậy có 16 phần tử

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới