tìm số tự n có 3 chữ số, biết rằng số đó chia 20;25;30 đều dư 15 nhưng chia 41 thì không dư

tìm số tự n có 3 chữ số, biết rằng số đó chia 20;25;30 đều dư 15 nhưng chia 41 thì không dư

2 bình luận về “tìm số tự n có 3 chữ số, biết rằng số đó chia 20;25;30 đều dư 15 nhưng chia 41 thì không dư”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tự nhiên cần tìm là a ( aN; a < 1000)
  Vì a chia cho 20, 25, 30 đều dư 15 nên a – 15 20, 25, 30  a – 15 ∈BC(20,25,30)
  Ta có : BCNN(20, 25, 30) = 2^2.5^2.3=300
   a – 15 = {300, 600, 900, 1200 , …}
  a = {315, 615, 915, 1215, … }
  Vậy số tự nhiên cần tìm là 615.
  – Chúc bạn học tốt ! –

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: m chia 20; 25; 30 đều dư 15
  ⇒ n -15 chia hết cho 20
  n – 15 chia hết cho 25 
  n – 15 chia hết cho 30
  ⇒ n – 15 ∈ BC (20; 25; 30)
  20 = 2². 5
  25 = 5²
  30 = 2.3.5
  ⇒ BCNN(20; 25; 30) = 2². 3.5²=300
  ⇒ BC(20; 25; 30) = B (300) = {0, 300; 600;…}
  ⇒ n – 15 = 0                         n – 15 = 300                                  n – 15 = 600…
  ⇒ n = 15 (loại)                      n = 315                                          n=….
  Do n chia hết cho 41 nên suy ra n = 615

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới