tìm số tự nhiên a thuộc N biết : 398 : a dư 38 ; 450 : a dư 18

tìm số tự nhiên a thuộc N biết : 398 : a dư 38 ; 450 : a dư 18

1 bình luận về “tìm số tự nhiên a thuộc N biết : 398 : a dư 38 ; 450 : a dư 18”

 1. Vì 398 : a dư 38 => 398 – 38 = 360 chia hết cho a
      450 : a dư 18 => 450 – 18 = 432 chia hết cho a
   => a ∈ ƯC(360,432) và a > 38
  Ta có: 360 = 2^3 . 3^2 . 5
            432 = 2^4 . 3^3
  => ƯCLN(360,432) = 2^3 . 3^2 = 72
  => a ∈ ƯC(360,432) = Ư(72)={1;2;3;4;6;8;9;12;18;24;36;72}
  mà a > 38
  => a = 72.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới