tìm số tự nhiên `n` nhỏ nhất biết khi chia cho `11` dư `6` ; `17` dư `12` ; `29` dư `24`

tìm số tự nhiên `n` nhỏ nhất biết khi chia cho `11` dư `6` ; `17` dư `12` ; `29` dư `24`

1 bình luận về “tìm số tự nhiên `n` nhỏ nhất biết khi chia cho `11` dư `6` ; `17` dư `12` ; `29` dư `24`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì n : 11(dư 6) ; n : 17 (dư 12) ; n : 29(dư 24)
  => (n+5) \vdots 11 ; (n + 5) \vdots 17 ; (n+5)\vdots 29
  => (n + 5) in BC(11;17;29)
  Ta có :
  11 = 11
  17 = 17
  29 = 29
  => BCNN(11;17;29) = 5423
  => BC(11;17;29) = B(5423) = {0;5423;10846;….}
  => n + 5 in {0;5423;10846;….}
  => n in {5418;10841;….}
  vì n là số nhỏ nhất => n = 5418
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới