tìm số tự nhiên nhỏ nhất bt số đó chia 5 dư 3 chia 7 dư 4 mik bt đáp án r nhưng ko bt lập luận các bạn HSG toán lớp 6 chắc sẽ

tìm số tự nhiên nhỏ nhất bt số đó chia 5 dư 3 chia 7 dư 4
mik bt đáp án r nhưng ko bt lập luận
các bạn HSG toán lớp 6 chắc sẽ bt nhỉ

1 bình luận về “tìm số tự nhiên nhỏ nhất bt số đó chia 5 dư 3 chia 7 dư 4 mik bt đáp án r nhưng ko bt lập luận các bạn HSG toán lớp 6 chắc sẽ”

Viết một bình luận