Tìm số tự nhiên x,y biết 7x = 11y và ƯCLN ( x,y ) = 45 Giúp mình với

Tìm số tự nhiên x,y biết 7x = 11y và ƯCLN ( x,y ) = 45
Giúp mình với

2 bình luận về “Tìm số tự nhiên x,y biết 7x = 11y và ƯCLN ( x,y ) = 45 Giúp mình với”

 1. vì UWCLN là 45 nên ta lấy 7nhaan cho 45 sẽ ra x và 11 nhân 45 sẽ ra y 
  suy ra 7. 45 = 52
            11.45=495
   vậy x= 52  và y= 495
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới