tìm stn a nhỏ nhất saocho a:2 dư 1,a:3 dư 1,a:7 dư 3

tìm stn a nhỏ nhất saocho a:2 dư 1,a:3 dư 1,a:7 dư 3
Viết một bình luận