Tìm tất cả các số nguyên n để: n+5 chia hết cho n-2

Tìm tất cả các số nguyên n để: n+5 chia hết cho n-2

2 bình luận về “Tìm tất cả các số nguyên n để: n+5 chia hết cho n-2”

 1. $n+5=(n-2)+7$
  Mà $(n-2)$ $\vdots$ $(n-2)$
  Nên $[(n-2)+7]$ $\vdots$ $(n-2)$
  $⇒7$ $\vdots$ $(n-1)$
  $⇒(n-1)∈Ư(7)=${±1;±7}
  Ta có bảng:
  Như hình ảnh:….
  Vậy $∈${3;1;9;-5}

  tim-tat-ca-cac-so-nguyen-n-de-n-5-chia-het-cho-n-2

  Trả lời
 2.       n+5 \vdots n-2 (n∈ZZ)
  ⇒ (n-2)+7 \vdots n-2
  ⇒ 7 \vdots n-2
  ⇒ n-2 ∈Ư(7)={±1;±7}
  ⇒ n∈{3;1;9;-5}
  Vậy, n∈{3;1;9;-5}
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới