Tìm tất cả các số nguyên X sao cho phân số sau có giá trị nguyên 2 phần X-1

Tìm tất cả các số nguyên X sao cho phân số sau có giá trị nguyên 2 phần X-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới