tìm ưcln(42,24,84) hình vuông có số trục đối xứng là: hình thoi có: a.bốn góc bằng nhau b.bốn cạnh bằng nhau

tìm ưcln(42,24,84)
hình vuông có số trục đối xứng là:
hình thoi có:
a.bốn góc bằng nhau
b.bốn cạnh bằng nhau
c.hai đường chéo bằng nhau
d.một góc vuông
biết diện tích của một hình thang 20cm2 và có đường cao bằng 4cm,tổng độ dài hai đáy là:

1 bình luận về “tìm ưcln(42,24,84) hình vuông có số trục đối xứng là: hình thoi có: a.bốn góc bằng nhau b.bốn cạnh bằng nhau”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm ƯCLN ( 42 , 24 , 84 )
  Ta có : 
  42 = 2 . 3 . 7
  24 = 2^3 . 7
  84 = 2^2 . 3 . 7
  => ƯCLN ( 42 , 24 , 84 ) = 2 . 3 . 7 = 42
  Vậy ƯCLN ( 42 , 24 , 84 ) = 42
  Hình vuông có số trục đối xứng là : 
  Vì : Trục đối xứng của hình vuông là đường chéo của hình vuông và 2 đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông.
  => Hình vuông có 4 trục đối xứng.
  Hình thoi có : 
  Giải đáp : B. Bốn cạnh bằng nhau.
  Vì : 
  Giải đáp : A. Bốn góc bằng nhau.
  Là sai vì : Hình thoi có các góc nối bằng nhau.
  Giải đáp : C. Hai đường chéo bằng nhau.
  Là sai vì : Hình thoi có các đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi hình.
  Giải đáp : D. Một góc vuông.
  Là sai vì : Hình thoi có 4 góc vuông.
  => Giải đáp : B là đáp án chính xác.
  Biết diện tích của một hình thang 20cm² và có đường cao bằng 4cm , tổng độ dài hai đáy là ?
  Giải
  Tổng độ dài của hai đáy là : 
  20 × 2 ÷ 4 = 10 ( cm )
  Vậy tổng độ dài của hai đáy là 10 cm 
  $\text{ HỌC TỐT}$
  @thuynguyen6723739
  #hoidap247
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới