tìm x,y nguyên P m 6xy-16x+3y=12

tìm x,y nguyên P m 6xy-16x+3y=12Viết một bình luận

Câu hỏi mới