tìm x,y số nguyên -10/15=x/-9=-8/y

tìm x,y số nguyên -10/15=x/-9=-8/yViết một bình luận

Câu hỏi mới