Tìm x,y thuộc N : 2xy + x – 6y = 21

Tìm x,y thuộc N : 2xy + x – 6y = 21

1 bình luận về “Tìm x,y thuộc N : 2xy + x – 6y = 21”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2xy+x-6y=21
  =>2x.(y+1) – (6y+6)=15
  =>2x.(y+1) – 6.(y+1)=15
  =>(y+1).(2x-6)=15
  y ∈ N nên y+1≥1 
  Mà 15=1.15=3.5
  2x-6 là số chẵn với x ∈ N
  =>Không có x,y thoả mãn
  Vậy không tìm được x,y thoả mãn.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới