Tìm x Z 3x – 2 chia hết cho 2x -1

Tìm x Z
3x – 2 chia hết cho 2x -1

1 bình luận về “Tìm x Z 3x – 2 chia hết cho 2x -1”

 1. Giải đáp:
   3x-2$\vdots$2x-1
  ⇒6x-4$\vdots$2x-1
  ⇒3(2x-1)-1$\vdots$2x-1
  ⇒1$\vdots$2x-1
  ⇒2x-1∈Ư(1)={$\pm$1}
  Vì 2x-1 nên x∈{1;0}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới