tìm x Z bt 1 < I x-2 I < 4

tìm x Z bt
1 < I x-2 I < 4Viết một bình luận

Câu hỏi mới