Tính 100:{36+[15.2-(14-10)mũ 2]} SOS MN OII MAI EM THII ROÀI

Tính
100:{36+[15.2-(14-10)mũ 2]}
SOS MN OII MAI EM THII ROÀI

2 bình luận về “Tính 100:{36+[15.2-(14-10)mũ 2]} SOS MN OII MAI EM THII ROÀI”

 1. Giải đáp: 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 : { 36 + [ 15 . 2 – ( 14 – 10 )²]}
  = 100 : { 36 + [ 15 . 2 – 4² ]}
  = 100 : { 36 + 14 }
  = 100 : 50
  = 2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới