tính A=2mu1+2mu3+2mu4+2mu5+……+2mu90

tính A=2mu1+2mu3+2mu4+2mu5+……+2mu90

2 bình luận về “tính A=2mu1+2mu3+2mu4+2mu5+……+2mu90”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới