tính chu vi và diện tích nh hình sau đây , hình thang cân có độ dài đáy là 4cm và 10 cm , chiều cao 4cm cạnh bên 5cm . giúp e

tính chu vi và diện tích nh hình sau đây , hình thang cân có độ dài đáy là 4cm và 10 cm , chiều cao 4cm cạnh bên 5cm . giúp e nhanh vs aaa

2 bình luận về “tính chu vi và diện tích nh hình sau đây , hình thang cân có độ dài đáy là 4cm và 10 cm , chiều cao 4cm cạnh bên 5cm . giúp e”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chu vi hình thang cân là :
    10 + 4 + (5xx2) = 24 (cm)   
  Diện tích hình thang cân là :
    (4+10)xx4: 2 = 28 (cm^2)   
  Đáp số :…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới