Tính cộng trừ phân số khác mẫu: a, 3/-5 + -1/4 b, -2/5 + -1/-3 c, -5/9 – …. ai biết đề ghi vào cho mình với ạ d, -5/-8 – -1

Tính cộng trừ phân số khác mẫu:
a, 3/-5 + -1/4
b, -2/5 + -1/-3
c, -5/9 – …. ai biết đề ghi vào cho mình với ạ
d, -5/-8 – -1/4

2 bình luận về “Tính cộng trừ phân số khác mẫu: a, 3/-5 + -1/4 b, -2/5 + -1/-3 c, -5/9 – …. ai biết đề ghi vào cho mình với ạ d, -5/-8 – -1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3/(-5) + (-1)/4
  = (-3)/5 + (-1)/4
  = (-12)/20 + (-5)/20
  = (-12 + (-5))/20
  = (-17)/20
  = -17/20
  b)
  (-2)/5 + (-1)/(-3)
  = (-2)/5 + 1/3
  = (-6)/15 + 5/15
  = (-6 + 5)/15
  = (-1)/15
  = -1/15
  d)
  (-5)/(-8) – (-1)/4
  = 5/8 + 1/4
  = 10/16 + 4/16
  = (10 + 4)/16
  = 14/16
  = 7/8

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A)$\frac{3}{-5}$ +$\frac{-1}{4}$ =$\frac{-3}{5}$+ $\frac{-1}{4}$= $\frac{-3.4}{5.4}$ +$\frac{-1.5}{4.5}$ =-$\frac{-12}{20}$ +$\frac{-5}{20}$ =$\frac{-17}{20}$ 
  B)$\frac{-2}{5}$ +$\frac{-1}{-3}$= $\frac{-2.3}{5.3}$ +$\frac{1.5}{3.5}$ =$\frac{-6}{15}$+$\frac{5}{15}$ = $\frac{1}{15}$ 
  D ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới