Tính diện tích của 1 hình chữ nhật có chu vi là 48 m. Độ dài các cạnh là các số nguyên tố.

Tính diện tích của 1 hình chữ nhật có chu vi là 48 m. Độ dài các cạnh là các số nguyên tố.

1 bình luận về “Tính diện tích của 1 hình chữ nhật có chu vi là 48 m. Độ dài các cạnh là các số nguyên tố.”

 1. bài làm 
  gọi độ dài các cạnh là a và b
  ⇒ (a,b) thuộc ƯCLN (48)
  mà các ước của 48 là{1,2,3,4,6,8,12,16,24,48}
  mà a,b là các số nguyên tố 
  ⇒a,b thuộc{3,2}
  diện tích hình chữ nhật là:
  3.2=6(m²)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới