tính hợp lí {215-[5*(5*16-25*2)-60]}:5 mũ 3

tính hợp lí {215-[5*(5*16-25*2)-60]}:5 mũ 3

1 bình luận về “tính hợp lí {215-[5*(5*16-25*2)-60]}:5 mũ 3”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới