Tính nhanh (27+54) – (37-26+110) Giúp mình với ạ

Tính nhanh
(27+54) – (37-26+110)
Giúp mình với ạ

2 bình luận về “Tính nhanh (27+54) – (37-26+110) Giúp mình với ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới