TÍNH SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP SAU : B = { x thuộc N / x -18 = 21}

TÍNH SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP SAU : B = { x thuộc N / x -18 = 21}
C = { x thuộc P / x là số nguyên tố có hai chữ số }

1 bình luận về “TÍNH SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP SAU : B = { x thuộc N / x -18 = 21}”

 1. B={x∈N|x-18=21}
  ⇒B={39}
  Như vậy B chỉ có 1 phần tử
  C={x∈P|x là số nguyên tố có hai chữ số }
  ⇒C=P
  Như vậy C là tập hợp có vô số phần tử

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới