tính tỉ số giữa a và b biết a=0.5 lít và b=250cm3

tính tỉ số giữa a và b biết
a=0.5 lít và b=250cm3

2 bình luận về “tính tỉ số giữa a và b biết a=0.5 lít và b=250cm3”

 1. Giải đáp: 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 0,5 lít =500cm^3 (Vì 1dm^3=1 lít mà 1dm^3=1000cm^3)
  Tỉ số giữa a và b là:
           a/b=500/250=2
  Vậy tỉ số giữa a và b là: 2.

  Trả lời

Viết một bình luận