Tính tỉ số phần trăm của A) 30g và 2 kg

Tính tỉ số phần trăm của
A) 30g và 2 kgViết một bình luận

Câu hỏi mới