Tính tổng : a, A= 1+2+2 mũ 2+….+2 mũ 2022

Tính tổng :
a, A= 1+2+2 mũ 2+….+2 mũ 2022

2 bình luận về “Tính tổng : a, A= 1+2+2 mũ 2+….+2 mũ 2022”

 1. A = 1 + 2 + 2^2 + …. + 2^2022
  2A = 2 + 2^2 + 2^3 + …. + 2^2023
  2A – A = ( 2 + 2^2 + 2^3 + …. + 2^2023 ) – ( 1 + 2 + 2^2 + …. + 2^2022 )
   Vậy A = 2^2023 – 1
  @ZenZ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới