Tính tổng tất cả các số nguyên x, biết 2022< x 2022

Tính tổng tất cả các số nguyên x, biết 2022< x 2022

2 bình luận về “Tính tổng tất cả các số nguyên x, biết 2022< x 2022”

 1. Giải đáp:
   -2022<x<2022
  x∈{-2021;-2020;…;2020;2021;2022}
  -2021-2020-2019-…+2019+2020+2021+2022
  =(-2021+2021)+(2020-2020)+(-2019+2019)+…+2022
  =0+0+0+…+2022
  =0+2022
  =2022
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Gọi A là tổng của các số nguyên x
  A=-2021 + (-2020) + (-2019) + … + 2019 + 2020 + 2021 + 2022
  A=(-2021+2021) + (-2020+2020) + (-2019+2019) + … + 2022
  A=0+0+0 + … + 2022
  A=2022
  Vậy tổng của các số nguyên x là 2022
  #love Thien Dai
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới