Trên đĩa có 21 quả táo. Hanh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4 phần 9 số táo còn lại. Hỏi trên dĩa còn mấy quả và có thể ra số

Trên đĩa có 21 quả táo. Hanh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4 phần 9 số táo còn lại. Hỏi trên dĩa còn mấy quả và có thể ra số chẵn koViết một bình luận

Câu hỏi mới