trên tia Bx lấy 2 điểm A và C sao cho BA=2cm BC=3cm a)trong đó B A C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại tính AC b)trên tia đối

trên tia Bx lấy 2 điểm A và C sao cho BA=2cm BC=3cm a)trong đó B A C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại tính AC b)trên tia đối của tia BX LẤY ĐIỂM O sao cho OB=3cm B có phải trung điểm ko vì saoViết một bình luận

Câu hỏi mới