Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox

1 bình luận về “Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới