Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox

1 bình luận về “Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) tính đọ dài đt thẳng AB b vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox”

 1. Giải đáp:
  Vì ba điểm OAB cùng nằm trên tia Ox , OA<OB (3cm<6cm)
  suy ra A nằm giữa O và B
  Vì A nằm giữa O B nên ta có:
  OA+AB=OB
  3   +AB=6
         AB=6-3
         AB=3(cm)
  Vậy AB = 3cm
  A là trung điểm của OB vì:
  A nằm giữa OB
  OA=AB(=3cm)
  Vì m là trung điểm của BC nên MB = MC = BC:2 = 5cm
  vì MB = 5cm nên ta có :
  OB+MB= OM
  6   + 5   =OM
         OM= 6+5
         OM=11(CM)
  Vậy OM = 11 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới